Lyrics

Showing 7 of 43 results

Sach_Mana_Na_Mana

Sach Mana Na Mana

sachcha man na maan - Uttarakhand Song Lyric - sach maana na vikkee pachhyaann kuchh hauree chhaiee baat ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Ghuguti_Ghuron_Lagi

Ghuguti Ghuron Lagi

Ghuguti ghuron lagi myara maet - Dandi kanthiyun ko hue, gauli gae holu Myara maeta ko bon, mauli gae hol...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Maachi_Paani_Si_Jyu_Teru_Meru_Ho

Maachi Paani Si Jyu Teru

Maachhi Paani Si Jyu Tairu Mairu Ho - Uttarakhand Song Lyric - Maachhee paanee see jyoo teru meru ho o o....

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Kakh_Lagaan_Chhwin_Kaima_Lagaan_Chhwin

Kakh Lagaan Chhwin Kaima

कख लगाण छविं कैमा लगाण छविं - उत्तराखंड गीत - कख लगाण छविं कैमा लगाण छविं ये पहाड़ की कुमौ गड़वाल की कख ल...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Mera_Dandi_Kanthiyon_Ka

Mera Dandi Kanthiyon Ka

Mera Dandi Kanthiyon Ka - Mera dandi kanthiyoon ka muluk jailyu, Basant ritu ma jaiyi, Basant ritu ma jai...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Bedu_Pako_Bara_Masa

Bedu Pako Bara Masa

Bedu pako bara masa - Bedu pako bara masa O Naraina kafal paako chaita, meri chhaila almore ko lal bazara...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Thando_Re_Thando

Thando Re Thando

Thndo re thando - Thando re thandooo, Mera pahadey ki hauwaaa thandi, Paani thando...2ho hoho, hoho hoho,...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Lyric
Sach_Mana_Na_Mana

Sach Mana Na Mana

sachcha man na maan - Uttarakhand Song Lyric - sach maana na vikkee pachhyaann kuchh hauree chhaiee baat bicha...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Ghuguti_Ghuron_Lagi

Ghuguti Ghuron Lagi

Ghuguti ghuron lagi myara maet - Dandi kanthiyun ko hue, gauli gae holu Myara maeta ko bon, mauli gae holu Dan...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Maachi_Paani_Si_Jyu_Teru_Meru_Ho

Maachi Paani Si Jyu Teru Meru Ho

Maachhi Paani Si Jyu Tairu Mairu Ho - Uttarakhand Song Lyric - Maachhee paanee see jyoo teru meru ho o o...bin...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Kakh_Lagaan_Chhwin_Kaima_Lagaan_Chhwin

Kakh Lagaan Chhwin Kaima Lagaan Chhwin

कख लगाण छविं कैमा लगाण छविं - उत्तराखंड गीत - कख लगाण छविं कैमा लगाण छविं ये पहाड़ की कुमौ गड़वाल की कख लगाण छ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Mera_Dandi_Kanthiyon_Ka

Mera Dandi Kanthiyon Ka

Mera Dandi Kanthiyon Ka - Mera dandi kanthiyoon ka muluk jailyu, Basant ritu ma jaiyi, Basant ritu ma jaiyi Me...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Bedu_Pako_Bara_Masa

Bedu Pako Bara Masa

Bedu pako bara masa - Bedu pako bara masa O Naraina kafal paako chaita, meri chhaila almore ko lal bazara nara...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more
Thando_Re_Thando

Thando Re Thando

Thndo re thando - Thando re thandooo, Mera pahadey ki hauwaaa thandi, Paani thando...2ho hoho, hoho hoho, aaaa...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Lyric
more