Maachi Paani Si Jyu Teru Meru Ho

Maachi_Paani_Si_Jyu_Teru_Meru_Ho Uttarakhand

maachhee paanee see jyoo teru meru ho ooo ...

bina tera nee jiyendu nee ringsadu tve binaa

maachhee paanee see jyoo teru meru ho

maachhee paanee see...

 

dyu batee see jyoo teru meru ho ooo ...

bina tera nee jiyendu ni ravasu tve binaa

dyu batee see jyoo teru meru ho dyu batee see...

din doobee dhaar por,

din ooo din doobee dhaar por,

khud khevee kee ghauraphir aanteekun basgyaal...,

phir umalee umaala...

phir umalee umal suva ho ooo

bina teraasuna naarudu nidudu tve bina...

maachhee paanee see jyoo teru meru ho ooo maachhee paanee see...

 

 

 

ritoo mauvalaar kee aundee ritoo ho ooo ...

ritoo mauvalaar kee aundee,

phoolavee daalun hainsondeedeebindee barasoo maan ainsoo,

man bo hindoo mee bee hainsooman bo hindoo mee bee hainsoo ke bhav ho ooo....

bina tera nee hainsudu nee hainsendu tveke bina...

 

dayu batee see jyoo teru meru ho dayu batee see.....

 

paanda sochanee silotee, paanda ho ooo...

paanda sochanee silotee,

obara unganee jandareechauk taparaanu urkhyaaloo,

baathu heradoo chulkhaandubaathu heradoo chulkhaandu suva hooo...

bina tera nee jagadoo nee jagadoo tve bina....

 

maachhee paanee see jyoo teru meru ho maachhee paanee see....

 

mvaaree chaitvaalee ghoomanonndee, mvaaree ho ooo...

chaitvaalee ghoomanonndee,

geet maaya ka sunondeeman bodoo mee bhee gonu,

gonu khud bisaronugonu khud bisaronu suva hooo...

bina tera nee gayendu nee gayendu tve bina...

dayu batee see jyoo teru meru ho ooo...

bina tera ni jiyendu ni raayendu tve binaa...

dayu batee see jyoo teru meru ho dayu batee see...

 

 

maachhee paanee see jyoo teru meru ho ooo...

bina tera ni jiyendu ni raayendu tve binaa,

maachhee paanee see jyoo teru meru ho maachhee paanee see...