Thal Ki Bazara

Thal_Ki_Bazara Uttarakhand

लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली , त्वे देखी सीटी ताली ,
बजूँछी पूरी थल की बाज़ार ,
बजूँछी सीटी थल की बाज़ार ,

कांनै बाली यो बिंदूलि कपालि ,देखी भै सीटी ताली ,
बजूँछी पूरी थल की बाज़ार 
बजूँछी सीटी थल की बाज़ार ......

बज्या दे खुटूँ की पायल तु छमा - छम ,
कमै यो हुड़ूकी यो ढोल दमा - दम , 
ऐ जा ऐ जा ऐ जा ओ मेरी लाली ,
मनुंला औ दीवाली ,,
कूँछी यो पूरी थल की बाज़ार ,


लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली , त्वे देखी सीटी ताली ,
बजूँछी पूरी थल की बाज़ार ,
बजूँछी सीटी थल की बाज़ार

 

 


कमै मेरी धड़कन कमै यो मेरो दिल  घुमूंलो मैं त्वे कु मुनस्यार तु मैकु मिल 
सुण ले सुण ले सुण ले ओ मेरी लाली 
तु फूल मैं छुँ डाली ,
कूँछी यो पूरी थल की बाज़ार ,
कूँछी यो पूरी थल की बाज़ार ,

लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, 
त्वे देखी सीटी ताली ,
बजूँछी पूरी थल की बाज़ार ,
बजूँछी सीटी थल की बाज़ार

कांनै बाली यो बिंदूलि कपालि , देखी भै सीटी ताली ,
बजूँछी पुरी थल की बाज़ार 
बजूँछी सीटी थल की बाज़ार ..

 

Details
Singer, Music Director & Lyricist B. K. Samant
Artists Dishant Sharma & Tanjan Thakur
Kuldeep Yadav Recording Studio Kuber Studio Digital Marketing