Ootuwa Belena

Ootuwa_Belena Uttarakhand

ओटूवा बेलेणा ...ओटूवा बेलेणा मेरी रश्मि रुमैला ओटूवा बेलेणा...

ओटूवा बेलेणा ...ओटूवा बेलेणा मेरी रश्मि रुमैला ओटूवा बेलेणा

 

जायान बागीता ऐजाणु खेलेणा मेरी रेशमी रुमैला ऐजाणु खेलेणा

जायान बागीता ऐजाणु खेलेणा मेरी रेशमी रुमैला ऐजाणु खेलेणा

 

ताकुलू ऊनी कु ताकुलू ऊनी कु मेरी रश्मि रूमेला ताकुलू ऊनी कु

ताकुलू ऊनी कु ताकुलू ऊनी कु मेरी रश्मि रूमेला ताकुलू ऊनी कु

जायांन बगीता उज्यालु जुनी कु मेरी रश्मि रूमेला उज्यालु जुनी कु

जायांन बगीता उज्यालु जुनी कु मेरी रश्मि रूमेला उज्यालु जुनी कु

 

बेडू पक्या बोरू -बेडू पक्या बोरू मेरी, रश्मि रूमेला बेडू पक्या बोरू

बेडू पक्या बोरू -बेडू पक्या बोरू मेरी, रश्मि रूमेला बेडू पक्या बोरू

 

उज्यालू जुनीकू मै याखुल्या डोरू मेरी, रश्मि रूमेला मै याखुल्या डोरू

उज्यालू जुनीकू मै याखुल्या डोरू मेरी, रश्मि रूमेला मै याखुल्या डोरू

 

 

 

चीने इ भड़ेती, चीने इ भड़ेती मेरी, रश्मि रूमेला चीने इ भड़ेती

चीने इ भड़ेती, चीने इ भड़ेती मेरी, रश्मि रूमेला चीने इ भड़ेती

 

तू याखुल्या डोरू मी दियुलू आडेथि मेरी, रश्मि रूमेला मी दियुलू आडेथि

तू याखुल्या डोरू मी दियुलू आडेथि मेरी, रश्मि रूमेला मी दियुलू आडेथि

 

पाणी को गाजर पाणी को गाजर मेरी, रश्मि रूमेला पाणी को गाजर

पाणी को गाजर पाणी को गाजर मेरी, रश्मि रूमेला पाणी को गाजर

कन भलू लगादु नोगाऊ बाजार मेरी, रश्मि रूमेला नोगाऊ बाजार

कन भलू लगादु नोगाऊ बाजार मेरी, रश्मि रूमेला नोगाऊ बाजार

 

ओटूवा वेलेणा ओटूवा वेलेणा मेरी, रसमी रुमैला ओटूवा वेलेणा

ओटूवा वेलेणा ओटूवा वेलेणा मेरी, रसमी रुमैला ओटूवा वेलेणा

जायांन बगीता उज्यालु जुनी कु मेरी रश्मि रूमेला उज्यालु जुनी कु

जायांन बगीता उज्यालु जुनी कु मेरी रश्मि रूमेला उज्यालु जुनी कु

 

 

Details
Song Otuwa Balena
Album Thando Re Thando
Singer Narendra Singh Negi
Lyricist Bhushan Dua
Music Label  T-Series