Aeja hey Bhanumati Paabo Bajaara

Aeja_hey_Bhanumati_Paabo_Bajaara Uttarakhand

Woman (Bhanumati): - Aaj to bhai saj dhaji kana cha jaana tum par?
Man: - Aaj... bajaar chaun jaanu bajaar
Woman: - Bajaar?
Man: - Twi bhi aani chae
Woman: - Par kae bajaar cha jaana tum?

Aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Achey, aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Ahaa, twe tein mulyaulu hey kurta sulaara
Ahaa, twe tein mulyaulu hey kurta sulaara
Achey, aeja hey Bhanumati Paabo bajaara

Arrey bidi ko bundal hey Bhanu, bidi ko bundal
Bidi ko bundal hey Bhanu bidi ko bundal
Pauri batin chuti jaya, garhwal mandal
Aeja hey
Sarrararara sarrrbat sarrrbat sarrrr sarrrrr
Aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Achey, aeja hey Bhanumati Paabo bajaara

Bandhi jaala gor Bhanu, baandhi jala gor
Bandhi jaala gor Bhanu, baandhi jala gor
Tu chhe palya chhala ar main nayaar or
Tu chhe palya chhala ar main nayaar or
Hey aeja hey
Shabasheeeee shabash shabash shabaaaash
Aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Achey, twe tein mulyaulu hey kurta sulaara

Arrey marsa ko tyre bhanu Marsa ko tyre bhanu
Marsa ko tyre bhanu Marsa ko tyre bhanu
Min pehli bole cho pyari DTC na kaer
min pehli bole cho pyari DTC na kaer
Hey aeja hey

 

 

Tumtum thum thum thummmm
Aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Sachey, twe tein mulyaulu hey kurta sulaara

Ghughti ki saankhi Bhanu ghuguhti ki saankhi
Ghughti ki saankhi Bhanu ghuguhti ki saankhi
Ankhiyun ma ritend teri surmyali ankhi
Ankhiyun ma ritend teri surmyali ankhi
Hey aeja hey

Thararararara pwa pwah pwahhhhhh

Aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Achey aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Ahaa, twe tein mulyaulu hey kurta sulaara
Sachey aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Ahaa, twe tein mulyaulu he kurta sulaara
Sachey aeja hey Bhanumati Paabo bajaara
Achaa twe tein mulyaulu hey kurta sulaara.